Thursday, 18 Apr, 2024
तरकारीको मुल्य

आजको तरकारी बजार भाउ

tarkari-bazar-29092076-16-1698802539.jpg
कृषि उपज                            न्यूनतम अधिकतम औसत
       
आलु रातो (के.जी.) रू ६० रू ६५ रू ६२.५०
आलु रातो(भारतीय) (के जी) रू ३६ रू ३८ रू ३७.००
आलु रातो(मुडे) (केजी) रू ५० रू ५२ रू ५१.३३
आलु सेतो (के.जी.) रू ४५ रू ५० रू ४८.३३
प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) रू १२० रू १२५ रू १२३.००
गाजर(लोकल) (के.जी.) रू ८० रू ९० रू ८६.६७
गाजर(तराई) (केजी) रू ५० रू ६० रू ५६.६७
बन्दा(लोकल) (के.जी.) रू ६० रू ७० रू ६५.००
बन्दा(तराई) (केजी) रू ५० रू ६० रू ५५.००
काउली स्थानिय (के.जी.) रू ४० रू ५० रू ४५.००
मूला रातो (के.जी.) रू ६० रू ७० रू ६५.००
सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) रू १५ रू २० रू १८.००
भन्टा लाम्चो (के.जी.) रू १० रू २० रू १५.००
भन्टा डल्लो (के.जी.) रू ५० रू ६० रू ५५.००
बोडी(तने) (के.जी.) रू ६० रू ७० रू ६६.६७
मकै बोडी (केजी) रू ५० रू ६० रू ५६.६७
मटरकोशा (के.जी.) रू २०० रू २२० रू २१०.००
घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) रू १५ रू २० रू १८.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) रू १५ रू २० रू १७.५०
घिउ सिमी(राजमा) (केजी) रू १२० रू १४० रू १३३.३३
टाटे सिमी (के.जी.) रू ५० रू ६० रू ५५.००
भटमासकोशा (के.जी.) रू ८० रू ९० रू ८५.००
तितो करेला (के.जी.) रू ७० रू ८० रू ७५.००
लौका (के.जी.) रू २० रू ३० रू २५.००
परवर(लोकल) (के.जी.) रू ५० रू ६० रू ५५.००
परवर(तराई) (केजी) रू ५० रू ६० रू ५५.००
चिचिण्डो (के.जी.) रू २० रू ३० रू २५.००
घिरौला (के.जी.) रू ३० रू ४० रू ३४.००
फर्सी पाकेको (के.जी.) रू ४० रू ५० रू ४५.००
फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) रू ३० रू ४० रू ३५.००
हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) रू ३० रू ४० रू ३५.००
सलगम (के.जी.) रू ७० रू ८० रू ७६.६७
भिण्डी (के.जी.) रू ५० रू ६० रू ५५.००
सखरखण्ड (के.जी.) रू ७० रू ८० रू ७६.६७
बरेला (के.जी.) रू ४० रू ५० रू ४५.००
पिंडालू (के.जी.) रू ५० रू ६० रू ५५.००
स्कूस (के.जी.) रू १० रू १५ रू १२.५०
रायो साग (के.जी.) रू २० रू ३० रू २३.७५
पालूगो साग (के.जी.) रू १२० रू १५० रू १३५.००
चमसूरको साग (के.जी.) रू ८० रू ९० रू ८५.००
तोरीको साग (के.जी.) रू ३० रू ४० रू ३५.००
मेथीको साग (के.जी.) रू १२० रू १५० रू १३५.००
प्याज हरियो (के.जी.) रू ९० रू १०० रू ९३.३३
बकूला (के.जी.) रू १२० रू १३० रू १२६.६७
तरुल (के.जी.) रू १२० रू १३० रू १२५.००
च्याउ(कन्य) (के.जी.) रू ५० रू ७० रू ६०.००
च्याउ(डल्ले) (के जी) रू २८० रू ३२० रू ३००.००
कुरीलो (के.जी.) रू ७५० रू ८०० रू ७७५.००
ब्रोकाउली (के.जी.) रू ६० रू ७० रू ६५.००
चुकुन्दर (के.जी.) रू ७० रू ८० रू ७५.००
सजिवन (के.जी.) रू २०० रू २२० रू २१०.००
रातो बन्दा (के.जी.) रू १५० रू २०० रू १७५.००
जिरीको साग (के.जी.) रू ८० रू ९० रू ८६.६७
सेलरी (के.जी.) रू ३५० रू ४०० रू ३७५.००
सौफको साग (के.जी.) रू १२० रू १५० रू १३५.००
पुदीना (के.जी.) रू ५०० रू ५५० रू ५२५.००
गान्टे मूला (के.जी.) रू ७० रू ८० रू ७५.००
इमली (के.जी.) रू १४० रू १५० रू १४६.६७
तामा (के.जी.) रू ९० रू १०० रू ९६.६७
तोफु (के.जी.) रू १२० रू १३० रू १२६.६७
गुन्दुक (के.जी.) रू २५० रू ३०० रू २७५.००
स्याउ(फूजी) (के जी) रू ३२० रू ३५० रू ३३५.००
केरा (दर्जन) रू १६० रू १८० रू १७०.००
कागती (के.जी.) रू १४० रू १६० रू १५०.००
अनार (के.जी.) रू ३८० रू ४०० रू ३९०.००
अंगुर(कालो) (केजी) रू ४०० रू ४२० रू ४१०.००
सुन्तला(भारतीय) (केजी) रू १२० रू १५० रू १३६.६७
तरबुजा(हरियो) (के.जी.) रू ६० रू ७० रू ६६.६७
मौसम (के.जी.) रू १२० रू १५० रू १३५.००
जुनार (के.जी.) रू ३२० रू ३५० रू ३४०.००
भुई कटहर (प्रति गोटा) रू १५० रू १८० रू १६५.००
काक्रो(लोकल) (के.जी.) रू ४० रू ५० रू ४६.००
काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) रू १० रू १५ रू १२.५०
निबुवा (के.जी.) रू ५० रू ६० रू ५५.००
नासपाती(चाइनिज) (केजी) रू २२० रू २५० रू २३५.००
मेवा(नेपाली) (के.जी.) रू ६० रू ७० रू ६५.००
मेवा(भारतीय) (केजी) रू १३० रू १५० रू १४०.००
अम्बा (के.जी.) रू १०० रू १२० रू ११०.००
लप्सी (के.जी.) रू ६० रू ७० रू ६६.००
किवि (केजी) रू २०० रू २५० रू २२५.००
आभोकाडो (के.जी) रू २०० रू २५० रू २२५.००
अमला (के.जी) रू ६० रू ७० रू ६६.६७
अदुवा (के.जी.) रू १६० रू १८० रू १७०.००
खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) रू ४५० रू ५०० रू ४७५.००
खु्र्सानी हरियो (के.जी.) रू ६० रू ७० रू ६५.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) रू ८० रू ९० रू ८६.६७
खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) रू ९० रू १०० रू ९६.६७
खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) रू २०० रू २५० रू २२५.००
भेडे खु्र्सानी (के.जी.) रू ९० रू १०० रू ९५.००
लसुन हरियो (के.जी.) रू २५० रू ३०० रू २७५.००
हरियो धनिया (के.जी.) रू १५० रू २०० रू १७५.००
लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) रू २५० रू २६० रू २५६.६७
लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) रू २६० रू २८० रू २७०.००
छ्यापी सुकेको (के.जी.) रू २०० रू २२० रू २१०.००
ताजा माछा(रहु) (के जी) रू ३६० रू ३८० रू ३७०.००
ताजा माछा(बचुवा) (के जी) रू २६० रू २८० रू २७०.००
ताजा माछा(छडी) (के जी) रू २४० रू २६० रू २५०.००
ताजा माछा(मुंगरी) (के जी) रू २३० रू २५० रू २४०.००
रुख टमाटर (केजी) रू १२० रू १३० रू १२५.००

world-link-1690434568.jpg
सहकारीहरु प्रणालीमा जादा व्यवस्थापन राम्रो हुन्छ:-जिसस प्रमुख घलान
437360699_134659162603034-1713367537.jpg

सहकारी संघसंस्थाहरुको प्रबर्द्धन तथा नियमनमा प्रभावकारिता ल्याउन तथा सहकारी क्षेत्रको एकीकृत तथ्यांक सिर्जना...

थाहा ३ का महिलाहरुले गाँजा र अल्लो बाट कपडा बनाउन सिक्दै,
FB_IMG_1713365575349-1713365634.jpg

थाहा नगरपालिका वडा न ३ का २० महिला सहभागी हेम्प(गाँजा) को र अल्लोको कपडा बनाउने तालिम थाहाको बिकास घरमा सुरु भएको छ...

थाहानगरका सहकारीहरुका लागि तीनदिने पल्स तथा कोपोमिस तालिम शुरु
1713201325801-1713201435.jpg

थाहा नगरपालिका सहकारी शाखाको आयोजनामा तीनदिने पल्स तथा कोपोमिस तालिम शुरु भएको छ । नयाँगाउँ स्थित साहारा...

थाहामा पानीमा डुवेर एक महिलाको मृत्यु
FB_IMG_1713173255844-1713173269.jpg

मकवानपुरको थाहानगरमा पानीमा डुबेर एक महिलाको ज्यान मृत्यु भएको छ ।  आइतबार बिहान थाह...

नेपाल भारत विश्व मैत्री संघ मकवानपुरको शुभकामना आदानप्रदान
1713100187011-1713101345.jpg

हेटौंडा, २ बैशाख/नेपाल भारत विश्व मैत्री संघ मकवानपुरको आयोजनामा नयाँ वर्ष २०८१ को शुभकामना आदान प्रदान...

अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाई हुने भएपछि घाटदेवी र मत्स्यनारायणमा विद्यार्थीको आकर्षण बढ्यो
1713099359683-1713099486.jpg

थाहा नगरपालिकामा वडा न २ का  जनप्रतिनिधि तथा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाहरुले आफ्ना...

थाहाको मुलाबारी चौरमा दुइ समुह बिच झडप हुँदा प्रहरी घाइते
FB_IMG_1713086502982-1713086523.jpg

मकवानपुरको उत्तरी क्षेत्रमा रहेको थाहा नगरपालिका वडा नम्बर– ६ र ११ मा रहेको मनकामना मन्दिर नजिक मुलाबारी...

थाहाको चित्लाङमा नेपाल बैंकको शाखा सुभारम्भ
FB_IMG_1713085527899-1713085549.jpg

मकवानपुरको पर्यटकीय क्षेत्र चित्लाङमा नेपाल बैंकको शाखा स्थापना भएको छ । आइतबार सो बैंकले चित्लाङमा शाखा...

पालुङ बहुउद्देश्यीय द्वारा संरक्षित पूँजि फिर्ताकोषको रु ५३ लाख सदस्यलाई बाँडफाँड
1713018852966-1713018939.jpg

थाहामा अवस्थित पालुङ बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले संरक्षित पूँजि फिर्ताकोषको रु ५३ लाख रकम सदस्यलाई बाँडफाँड...